ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VALEA_NUCARILOR
 
Comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea, cod postal 827235; tel: 0240549202; fax: 0240549202; e-mail: valeanucarilor@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2017 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2017   
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Valea Nucarilor: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARAREA NR. 13 Privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Nucarilor,judetul Tulcea, pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
2 HOTARAREA NR 01 Privind aprobarea functionarii unitatilor de invatamant pentm anul scolar 2015-2016 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
3 HOTARAREA NR. 02 cu privire la aprobarea compensarii in mc de apa a valorii bransarnentelor utilizatorilor din comuna Valea Nucarilor 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
4 HOTARAREA NR. 03 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitutui Sectiunii de Dezvoltare inregistrat la finele anului 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
5 HOTARAREA NR.04 Privind acordarea unui mandat general Primarului comunei Valea Nucarilor in vederea reprezentarii Consiliului Local al comunei Valea Nucarilor in fata instantelor judecatoresti si a notarilor publici 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
6 HOTARAREA NR. 05 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
7 HOTARAREA NR. 6 privind aprobarea/neaprobarea vanzarii terenului in suprafata de 379 mp situate in centrul comunei Valea Nucarilor. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
8 HOTARAREA NR 07 Privind concesionarea suprafetei de 4532 mp teren intravilan aferent brutariei Valea Nucarilor situat pe strada Brutariei Dr 6 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
9 HOTARAREA NR. 8 Privind aprobarea/neaprobarea concesionarii unei suprafete de 6000 mp teren situat in zona fostului CAP Agighiol. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
10 HOTARAREA NR. 09 privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare salariatilor din cadrul Primariei Valea N ucarilor 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
11 HOTARAREA NR. 10 Privind aprobarea/neaprobarea concesionarii unei suprafete de 3,00 hectare teren situat in Valea Nucarilor, strada Mustarului 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
12 HCL 03 Aprobare Plan de actiuni si lucrari 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147751560027-10-2016
13 HCL.01 Revocare hotarare nr.73/ 30.10.2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147751560027-10-2016
14 HCL02 impozite si taxe 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147751560027-10-2016
15 HCL 4 Aprobare buget local 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
16 HCL 11 Incetare mandat consilier 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
17 HCL.07 atribuire teren 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
18 HCL.08.Atribuire teren 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
19 HCL06 Plan ocupare functii publice 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
20 HCL09 Atribuire teren 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
21 HCL10 Atribuire teren 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
22 HCL12 Aprobare buget local 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
23 HCL13 Utilizare excedent 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
24 HOTARARE A NR. 14 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
25 HOTARARE A NR. 15 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
26 HOTARARE A NR. 16 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
27 HOTARARE A NR. 17 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
28 HOTARARE A NR. 18 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
29 HOTARARE A NR. 19 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
30 HOTARARE A NR. 20 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
31 HOTARARE A NR. 21 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
32 HOTARARE A NR.22 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
33 HOTARARE A NR. 24 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
34 HOTARARE A NR.25 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
35 HOTARARE A NR. 26 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
36 HOTARARE A NR. 27 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
37 HOTARARE A NR. 28aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
38 HOTARARE A NR. 34 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
39 HOTARARE A NR. 35 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
40 HOTARARE A NR. 36 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
41 HOTARARE A NR.37 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
42 HOTARARE A NR. 38 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
43 HOTARARE A NR. 39 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
44 HOTARARE A NR.40 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
45 HOTARARE A NR. 41 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
46 HOTARARE A NR. 42 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
47 HOTARARE A NR. 31 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
48 HOTARARE A NR. 32 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
49 HOTARARE A NR. 33 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
50 HOTARARE A NR. 43 / mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
51 HOTARARE A NR. 44 / mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
52 HOTARARE A NR. 47 / mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
53 HOTARARE A NR. 48 / mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
54 HOTARARE A NR. 49 / mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
55 HOTARARE A NR. 50/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
56 HOTARAREA NR. 6 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
57 HOTARAREA NR. 7 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
58 HOTARAREA NR. 8 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
59 HOTARAREA NR. 9 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
60 HOTARAREA NR. 10 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
61 HOTARAREA NR. 11 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
62 HOTARAREA NR. 12 din iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
63 HOTARAREA NR. 13 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
64 HOTARAREA NR. 14 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
65 HOTARAREA NR. 15 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
66 HOTARAREA NR. 16 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
67 HOTARAREA NR. 17 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
68 HOTARAREA NR. 18 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
69 HOTARAREA NR. 19 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
70 HOTARAREA NR.20 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
71 HOTARAREA NR. 21 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
72 HOTARAREA NR. 22 din august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
73 HOTARAREA NR. 25 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
74 HOTARAREA NR. 26 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
75 HOTARAREA NR. 27 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
76 HOTARAREA NR. 28 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
77 HOTARAREA NR. 29 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
78 HOTARAREA NR. 30 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
79 HOTARAREA NR. 31 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
80 HOTARAREA NR. 32 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
81 HOTARAREA NR. 33 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
82 HOTARAREA NR. 34 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
83 HOTARAREA NR. 35 din septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
84 HOTARAREA NR. 36 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
85 HOTARAREA NR. 37 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
86 HOTARAREA NR. 38 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
87 HOTARAREA NR. 39 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
88 HOTARAREA NR. 40 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
89 HOTARAREA NR. 41 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
90 HOTARAREA NR. 42 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
91 HOTARAREA NR. 43 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
92 HOTARAREA NR. 44 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
93 HOTARAREA NR. 45 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
94 HOTARAREA NR. 46 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
95 HOTARAREA NR. 47 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
96 HOTARAREA NR. 48 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
97 HOTARAREA NR. 49 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
98 HOTARAREA NR. 50 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
99 HOTARAREA NR.51 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
100 HOTARAREA NR. 52 din octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
101 HOTARAREA NR. 53 din noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
102 HOTARAREA NR. 54 din noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
103 HOTARAREA NR. 55 din noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
104 HOTARAREA NR. 56 din noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
105 HCL 1-2017 utilizare execedent bugetar 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148831920001-03-2017
106 HCL 2-2017 taxe si impozite 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
107 HCL 3-2017 retea scolara 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
108 HCL 4-2017 transformare post 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
109 HCL 5-2017 folosinta teren intravilan 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
110 HCL 6-2017 transformare post 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
111 HCL 7-2017 folosinta teren intravilan 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
112 HCL 8-2017indicatori investitie apa canalizare 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
113 HCL 9-2017indicatori investitie statie epurare 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
114 HCL 10-2017indicatori investitie sistem apa 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
115 HCL 11-2017indicatori investitie reabilitare scoala 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
116 HCL 12-2017 incetare mandat consilier silivestru petre 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148840560002-03-2017
117 HCL 23-2017 presedinte sedinta 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
118 HCL 24-2017 teren biovet srl 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
119 HCL 25-2017 teren intravilan chirie 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
120 26-2017 implementare proiect canalizare si statie de epurare 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
121 HCL 27-2017 folosinta gratuita teren 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
122 HCL 28-2017 inchiriere apartamente 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
123 HCL 29-2017 contract cabinet medical 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
124 HCL 30-2017 taxa concesionare teren 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
125 HCL 31-2017 contract furnizare apa 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
126 HCL 32-2017 vanzare lot teren 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
127 HCL 33-2017 transformare post 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
128 HCL 13-2017 rectificare buget 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
129 HCL 14-2017 rectificare buget 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
130 HCL 15-2017 contract consultanta fiscala 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
131 HCL 16-2017 patrimoniu serviciu apa 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
132 HCL 17-2017 administrare teren cult religios 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
133 HCL 18-2017 modificare inventar 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
134 HCL 19-2017 vanzare lot teren 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
135 HCL 20-2017 comisie evaluare proiecte 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149125320004-04-2017
136 HCL 48-2017 aprobare domeniu public 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
137 34 - 2017 venit la bugetul local 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
138 35 - 2017 rectificare buget 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
139 36 - 2017 rectificare buget 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
140 37 - 2017 SF modernizare strazi 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
141 38 - 2017 implementare proiect modernizare strazi 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
142 39 - 2017 indicatori reparatii strazi 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
143 HCL 40 - 2017 modificare inventar 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
144 HCL 41 - 2017 aprobare plan actiune 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
145 HCL 42 - 2017 participare la program de finantare 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
146 HCL 43 - 2017 participare la program de finantare 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
147 HCL 44 - 2017 transformare post 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
148 HCL 45 - 2017 folosinta gratuita teren 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
149 HCL 46 - 2017 folosinta gratuita teren 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
150 HCL 47 - 2017 folosinta gratuita teren 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
151 HCL 49 2017 rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
152 HCL 50 2017 rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
153 HCL 51 2017 stat de functii 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
154 HCL 52 2017 aprobare organigrana 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
155 HCL 53 2017 aprobare indicatori amenajare loc recreere 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
156 HCL 54 2017 indicatori decolmatare derea 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
157 HCL 55 2017 aprobare indicatori amenajare piata 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
158 HCL 56 2017 aprobare indicatori amenajare loc magazie de lemne 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
159 HCL 57 2017 aprobare plan achizitii publice 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
160 HCL 2017 actualizare inventar domeniu public 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
161 HCL 59 2017 presedinte de sedinta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
162 HCL 59-1 2017 aprobare salarii 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
163 HCL 60 2017 drept de folosinta teren 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
164 HCL 61 2017 contract mentenanta iluminat 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
165 HCL 62 2017 act aditional colectare gunoi menajer 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
166 HCL 63 2017 concesionari loturi teren 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
167 HCL 65 2017 aprobare indicatori teren multifunctional 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
168 HCL 66 2017 achizitie utilaj situatii de urgenta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
169 HCL 71 2017 taxe cladiri terenuri 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
170 HCL 72 2017 chirie buldoexcavator 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
171 HCL 73 2017 modificari serviciu alimentare cu apa 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
172 HCL 74 2017 suprafete concesionate familiilor tinere 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
173 HCL 75 2017 Regulament organizare si functionare serviciu voluntar pentru situatii de urgenta 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
174 HCL 76 2017 indemnizatie consilieri 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
175 HCL 78 2017 indicatori amenajari exterioare scoala 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
176 HCL 79 2017 indicatori refacere canalizare gradinita 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
177 HCL 80 2017 validare mandat consilier 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
178 HCL 81 2017rectificare buget 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
179 HCL 82 2017 consiliu de administratie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
180 HCL 83 2017 plan actiune pe timpul iernii 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
181 HCL 84 2017 reziliere contract inchiriere 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
182 HCL 85 2017 aprobare contract deszapezire 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
183 HCL 86 2017 modificare completare inventar public 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
184 HCL 87 2017 incetare mandat consilier 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
185 HCL 1 2018 - alegere presedinte sedinta 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
186 HCL 2 2018 - functionare retea scolara 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
187 HCL 3 2018 - plan ocupare functii publice 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
188 HCL 4 2018 - dezmembrare loturi teren 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
189 HCL 5 2018 - licitatie concesionare teren 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
190 HCL 6 2018 - licitatie inchiriere teren 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
191 HCL 7 2018 - avizare documentatie transport deseuri - operare statii transfer 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
192 HCL 8 2018 - aprobare regulament salubrizare 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
193 HCL 9 2018 - mandat special primar pentru ADI deseuri 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
194 HCL 10 2018 - vanzare lot teren 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
195 HCL 11 2018 - aprobare buget local 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
196 HCL 12 2018 - aprobare buget local autofinantate 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
197 HCL 13 2018 - aprobare regulament asistenta sociala 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
198 HCL 14 2018 - aprobare diminuare suprafata teren 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
199 HCL 15 2018 - studiu oportunitate concesionare teren 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
200 HCL 16 2018 - reprezentant comisie licitatie 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
201 HCL 17 2018 - plan actiuni interes local 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
202 HCL 18 2018 - contracte inchiriere pajisti 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
203 HCL 19 2018 - organizare festivalul Bujorului 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
204 HCL 20 2018 - cereri esalonare creante bugetare 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
205 HCL 21 2018 - dezmembrare suprafata teren 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
206 HCL 22 2018 - plan salubrizare comuna 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
207 HCL 1 - 2019 - avizare indicatori tehnico economici - reabilitare scoala V Nucarilor 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155026800016-02-2019
208 HCL 2 - 2019 - avizare indicatori tehnico economici - reabilita 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
209 HCL 3 - 2019 - aprobare functionare retea scolara 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
210 HCL 4 - 2019 - colectare separata deseuri 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
211 HCL 5 - 2019 - taxa speciala partide 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
212 HCL 6 - 2019 - prelungire contract simfarm srl 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
213 HCL 7 - 2019 -revocare HCL 87-2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
214 HCL 8 - 2019 - validare dispozitie 380 2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
215 HCL 9 - 2019 - validare dispozitie 381 2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
216 HCL 10 - 2019 - regulament de organizare si functionare aparat 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
217 HCL 11 - 2019 - mandat special - delegare servicii tratare dese 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
218 HCL 12 - 2019 - salarizare sef SVSU 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
219 HCL 13 - 2019 - organigrama si stat de functii 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
220 HCL 14 - 2019 - regulament organizare si functionare serviciu v 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
221 HCL 15 - 2019 - folosinta gratuita teren intravilan 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
222 HCL 16 - 2019 - incetare contract concesiune 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
223 HCL 17 - 2019 - act aditional contract CEC 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
224 HCL 18 - 2019 - inventar domeniu public si privat 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
225 HCL 18b - 2019 - alegere presedinte sedinta 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
226 HCL 19 - 2019 -aprobare buget 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
227 HCL 20 - 2019 -aprobare buget 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
228 HCL 21 - 2019 - studiu oportunitate concesionare teren 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
229 HCL 22 - 2019 - licitatie vanzare teren 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
230 HCL 23 - 2019 - licitatie vanzare teren 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
231 HCL 24 - 2019 - deviz general - reabilitare scoala Valea Nucarilor 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
232 HCL 25 - 2019 - deviz general - reabilitare scoala Agighiol 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155639880028-04-2019
 

 
 
 
 


  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Valea_Nucarilor - Toate drepturile rezervate